حجم: 1 لیتر

نمک زدا

SALT-Manvert

ویژگی های محصول

نمک زدا
SALT-Manvert

ویژگی‌ها و توصیه‌ها برطرف كننده كمبود كلسیم. این کود باعث بهبود آب می‌شود. كود آلی اصلاح كننده شوری خاك. کاهش دهنده سطوح P.S.I و S.A.R. دارای قابلیت اختلاط بسیار بالا می‌باشد. این کود دارای اسیدیته اسیدی و فاقد عناصر سنگین می‌باشد. مناسب استفاده در گلخانه‌ها و ... که دارای شوری بالا هستند. اسیدهای پلی هیدروکربوکسیلیک نمک‌های خاک را از بین می‌برد. کاتیون کلسیم دارای قدرت هیدراتاسیون کمتر است و می‌تواند سدیم را از خاک حذف کند. تركیبی ارگانیك كه باعث كاهش اثرات ناشی از شوری خاك، آب و قلیائیت بیش از حد خاك می‌شود. مکانسیم عمل این محصول به این شکل است که باعث جابجایی اکثر کاتیون های سدیم توسط ترکیب کلسیم می‌شود. بهبود تبادل یونی خاك و خارج نمودن نمك‌های مضر و سمی برای گیاهان مانند یون‌های كلر و سدیم از محیط رشد گیاه. در صورتی که نمک‌زدا با ریک اسید استفاده شود باعث: اصلاح خاک شور، آزاد سازی عناصر غذایی بلوکه شده در خاک، افزایش حذف سدیم از خاک می‌شود. برای اصلاح خاک شور بایستی مقدار کلسیم در بخش محلول دارای تبادل کاتیونی افزایش یابد و هنگامی که کلسیم محلول زیادی در محیط خاک وجود داشته باشد کلسیم جذب کلوئید شده و سدیم آزاد می شود.

بازگشت به بالا