حشره کش سارندر

Surrender SG - Agrobest

برند: اگروبستاگروبست

دسته بندی: حشره کش


حشره کش سارندر
Surrender SG - Agrobest

سارندر حشره‌کش تماسی و گوارشی حاوی 50 گرم در کیلوگرم ماده مؤثر امامکتین بنزوات از گروه آورمکتین می‌باشد که با تشدید گیرنده‌های گابا (گاما آمینونوتریک) در سیستم عصبی اثر می‌گذارد و سبب فلج شدن و در نهایت مرگ حشرات می‌گردد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.