یودو سولفورون متیل سدیم اگروبست

Iodosul Furon Methyl Sodium Mesosul Furon Methyl1.20 - DAgrobet

برند: اگروبستاگروبست

دسته بندی: علف‌کش


یودو سولفورون متیل سدیم اگروبست
Iodosul Furon Methyl Sodium Mesosul Furon Methyl1.20 - DAgrobet

ویکلیس علف‌کش انتخابی دو منظوره گندم از گروه سولفونیل اوره با خاصیت سیستمیک می‌باشد که به صورت پس رویشی مصرف می‌شود. ویکیلیس حاوی دو ماده مؤثر مزوسولفورون 10 گرم در لیتر و یدوسولفورون 2 گرم در لیتر به همراه ایمن کننده گندم به نام مفن پیردی اتیل 30 گرم در لیتر است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.