حجم: 1 لیتر

کود مایع ویتال پلاس کلسیم بور

VITAL PLUS Cal-Bor - DATIS

ویژگی های محصول

کود مایع ویتال پلاس کلسیم بور
VITAL PLUS Cal-Bor - DATIS

حرکت عنصر کلسیم در داخل گیاه نسبتاً كند است بنابراین حتی اگر مقدار این عنصر در خاک و یا گیاه زیاد باشد غالباً آن طور که باید نمی‌تواند خود را در زمان مناسب به میوه رسانده و کیفیت خوب آن را تضمین کند. کود ویتال پلاس کلبر ترکیب ویژه‌ای است که با استفاده از تکنولوژی‌های نوین، مقادیر بالایی از بور و کلسیم را در کنار هم دارا می‌باشد. استفاده از این كود باعث دسترسی بیشتر و جذب سریع‌تر این عناصر به درون گیاه می‌شود. هدف از تأمین این عناصر برای گیاه افزایش کیفیت محصول (سفتی، اندازه، رنگ، قابلیت نگهداری و مزه) است. ویتال پلاس کلبر سریعاً در بافت‌های گیاهی مستقر شده و باعث تقسیم سلولی در میوه می‌شود از این نظر به ویژه برای رشد فندقه‌ها و پس از آن میوه‌های درشت مفید است. این تر کیب گیاهان را آماده شکوفه‌زایی کرده و همچنین قابلیت جوانه‌زنی بذرها را افزایش می‌دهد.

بازگشت به بالا