وزن: 2.5 کیلوگرم

پابراهیومیک پودری

Pabera Humic Acid Powder - TSZ

ویژگی های محصول

پابراهیومیک پودری
Pabera Humic Acid Powder - TSZ

این محصول در صورت مصرف خاکی موجب بهبود ساختمان فیزیکی خاک می‌گردد. پابرا هیومیک می‌تواند برای همه سبزیجات، کدوییان، کشت‌های ردیفی، درختان میوه، انگور، زیتون و گل‌های زینتی به کار رود. از این محصول می‌توان در آبیاری قطره‌ای یا بارانی استفاده کرد.

بازگشت به بالا