646,000 ریال

پابرا رادیکا

PABERA RADIKA

تنوع مدل

646,000 ریال حجم: 1 لیتر

حجم: 1 لیتر

2,125,000 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

5,750,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

پابرا رادیکا
PABERA RADIKA

کودی مؤثر و کارآمد به منظور افزایش و توسعه سیستم ریشه برای تمام محصولات کشاورزی می‌باشد. این کود به دلیل اسیدیته و همراه داشتن هورمون ویژه ریشه‌زایی و میزان بالای میکروالمنت‌های کلات شده و عنصر فسفر یک ترکیب ویژه و منحصر به فرد در زمینه کودهای ریشه‌زا به حساب می‌آید، این کود را می‌توان به صورت محلول‌پاشی، آبیاری قطره‌ای و به همراه آبیاری استفاده کرد لازم به ذکر است بهترین توصیه مصرف به صورت آبیاری قطره‌ای و همراه با آب و آبیاری می‌باشد.

بازگشت به بالا