کود مایع باکتولند پسته ریشه گستر ویرا

Bactoland Pistachio - RishehGostarVira


افزایش سبزینگی، رشد شاخساره و عملکرد گیاه و افزایش مقاومت به نماتد و گموز

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.