اولتراسول مگنوم اسپیشال 14-14-28

Ultrasol Magnum Special 28-14-14

برند: اولتراسولاولتراسول

دسته بندی: کود ان پی کا


اولتراسول مگنوم اسپیشال 14-14-28
Ultrasol Magnum Special 28-14-14

اولتراسول مگنوم اسپیشال محصول منحصر به فرد اسیدی به فرم کریستالی است که شامل گستره ای از NPK ها با فرمول های مختلف و متناسب با مراحل رشد، به همراه ریزمغذی ها می باشد.

ویژگی اسیدی قوی که PH آب، محلول غذایی و خاک را کاهش داده و آن را مناسب استفاده در شرایط آهکی و قلیایی می سازد.

استفاده ی آسان که خطرات استفاده از اسیدهای مایع را ندارد.

افزایش دسترسی به مواد غذایی موجود در خاک و افزایش جذب آن ها که در نهایت به افزایش عملکرد می انجامد.

جلوگیری از تجمع نمک ها و عناصر غذایی در محیط ریشه

جلوگیری از گرفتگی سیستم های آبیاری

افزایش کارایی جذب ازت و کاهش هدر رفت آن به ویژه در خاک های قلیایی

دارای بهترین تعادل میان سه منبع ازت (نیترات، آمونیوم، اوره) در رابطه با مرحله ی رشد

حلالیت کامل در آب

بدون کلر، سدیم و فلزات سنگین