حشره‌ کش نویگیتور

Navigator SC - Agrobest

برند: اگروبستاگروبست

دسته بندی: حشره کش


حشره‌ کش نویگیتور
Navigator SC - Agrobest

نویگیتور حشره‌کشی سیستمیک حاوی 100 گرم در لیتر ماده مؤثر اسپیروتترامات از گروه شیمیایی تتراماتیک اسید می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.