حجم: 1 لیتر

مگفوز لبوسل

Magphos-Lebosol

ویژگی های محصول

مگفوز لبوسل
Magphos-Lebosol

تأمین کننده فسفر در گیاه، افزایش اثر ازت در گیاه، افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر سرمای زمستانه و سرسبزی گیاه، افزایش دهنده عملکرد، کیفیت پوست و غده

بازگشت به بالا