تعداد در هر بسته: 1000

کدو حلوایی هیبرید آرلا

Squash Hybrid ARELA - StrakeAyres

برند: استارک آیرساستارک آیرس

دسته بندی: کدو

ویژگی های محصول