حجم: 1 لیتر

کود مایع ریکوروت

RICOROOT - FSZ

برند: جاست گرینجاست گرین

دسته بندی: اسیدهای آمینه

ویژگی های محصول

کود مایع ریکوروت
RICOROOT - FSZ

ریکوروت تحریک کننده رشد و توسعه ریشه در مزارع و باغات بوده و جهت مصرف از طریق آبیاری فرموله شده است. تحریک رشد ریشه توسط ریکوروت از طریق اسیدهای آمینه خاص آن که توسط بیوسنتز و ترکیباتی با رویکرد هورمونی به دست آمده‌اند، صورت می‌گیرد.این کود همچنین به دلیل تعادل مناسب در مواد مغذی موجود در آن تأثیر تغذیه‌ای بر گیاه نیز دارد. کاربرد ریکوروت امکان دستیابی به رشد بهتر و تراکم بیشتر ریشه‌ها، راندمان بیشتر جذب مواد مغذی و افزایش سنتز درون زای سیتوکینین را فراهم می‌آورد.

بازگشت به بالا