حجم: 1 لیتر

فیلگیرین جما

phylgreen gemma-Tradecorp

برند: ترید کورپترید کورپ

دسته بندی: عصاره جلبکی

ویژگی های محصول

فیلگیرین جما
phylgreen gemma-Tradecorp

ترکیبی کامل از عناصر پرمصرف و کم مصرف به همراه جلبک دریایی و آمینواسید

حاوی عصاره جلبک دریایی خالص(آسکوفیلوم نودوسم) به روش استخراج سرد

تحریک طبیعی گیاه به رشد بهتر و قوی تر

دارای اثر ضدتنش با حفظ رشد طبیعی گیاه

قابلیت جذب برگی آسان برای گیاه