کود مایع فیلگیرین جما

Phylgreen Gemma - Tradecorp

برند: تریدکورپتریدکورپ

دسته بندی: عصاره جلبکی


کود مایع فیلگیرین جما
Phylgreen Gemma - Tradecorp

NPK+ ریزمغذی ها به همراه عصاره جلبک دریایی استخراج شده به روش سرد

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.