کود مایع ریچ فرت آهن روی منگنز اس سی سبز محصول داتیس

Datis Richfert Fe-Zn-Mn SC - Datis


سوسپانسیون ویژه مناسب برای تامین آهن، روی و منگنز کلیه گیاهان

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.