وزن: 1 کیلوگرم

هیومیستار دبلیو جی

humistar WG-Tradecorp

ویژگی های محصول

هیومیستار دبلیو جی
humistar WG-Tradecorp

اصلاح و بهبود کیفیت خاک بهبود مستقیم و غیر مستقیم توسعه ریشه در گیاه، به ویژه ریشه های موئین افزایش جذب مواد غذایی(ازت، فسفر و ریزمغذی ها) در خاک، آب وکودها افزایش مقاومت گیاه در مقابل بیماری های موجود در خاک و تنش های محیطی به ویژه خشکی کمک به جذب فسفر تثبیت شده در خاک توسط گیاه بهبود جوانه زنی و رشد نشا به خاطر کارکرد شبه هورمونی ایده ال برای خاکهای فاقد مواد آلی و مناطق خشک انبارداری، حمل و نقل و کاربرد آسان غلظت بالای عصاره هیومیک در نتیجه اثر و ماندگاری بیشتر ترکیب دبلیو جی(WG) برای کاربردهای صنعتی بسیار مناسب می باشد: مخلوط کردن با بستر کشت، بستر پیت ماس، کمپوست، NPK گرانوله، کودهای آلی یا آلی-معدنی مجاز به استفاده در کشت های ارگانیک بر اساس استاندارد اتحادیه اروپا  

بازگشت به بالا