کود دیسپر کلروفیل جی اس ادن مدرن اسپانیا

Disper Chlorophyl GS - EdenModern


افزایش مقاومت گیاه در برابر شرایط تحت تنش و همچنین احیاء گیاه پس از بروز تنش

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.