کود نوتری تک پتاسیم کلسیم نیترات

Nutritech Potassium Calcium Nitrate - BazarganKala


کود نوتری تک پتاسیم کلسیم نیترات
Nutritech Potassium Calcium Nitrate - BazarganKala

نوتری تک پتاسیم کلسیم نیترات، کودی است که برای مصارف محلول‌پاشی و کود آبیاری توصیه می‌شود. با توجه به ترکیب عناصر این کود، تأمین کننده مناسبی از عناصر ازت پتاسیم و کلسیم در طول دوره رشد گیاه می‌باشد. این کود از مواد اولیه با کیفیت ساخته شده که کارایی و عملکرد بسیار مناسبی برای گیاه ایجاد می‌کند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.