ایمیداکلوپراید

Imidacloprid SC 35%-Behavar

برند: بهاور شیمیبهاور شیمی

دسته بندی: حشره کش


ایمیداکلوپراید
Imidacloprid SC 35%-Behavar


ایمیداکلوپراید حشره کشی است سیستمیک و شبه نیکوتینی و از گروه شیمیایی ایمیدازولها با اثر تماسی و گوارشی که بر علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده در مرکبات،پسته،درختان میوه و زراعات های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.