حجم: 20 لیتر

کود مایع سی فول سیلیکات پتاسیم

SEAFULL Silicate Potassium

ویژگی های محصول

کود مایع سی فول سیلیکات پتاسیم
SEAFULL Silicate Potassium

کود مایع کود سی فول سیلیکات پتاسیم

کود سی فول سیلیکات پتاسیم موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع آفات و بیماری‌های قارچی می‌گردد. حضور پتاسیم و سیلیسیم موجود در این کود موجب افزایش فتوسنتز، کاهش میزان تبخیر و تعرق، افزایش استحکام برگ‌ها، افزایش غلظت کلروفیل در واحد سطح برگ و بهبود کیفیت محصول می‌گردد. همچنین موجب افزایش استحکام ساقه در محصولاتی نظیر برنج، سبزی و صیفی، گندم و گل‌های زینتی شده و از خوابیدگی و ورس محصول جلوگیری می‌نماید.