1,840,000 ریال

کود مایع سی فول سیلیکات پتاسیم

SEAFULL Silicate Potassium

تنوع مدل

1,840,000 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

6,976,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

کود مایع سی فول سیلیکات پتاسیم
SEAFULL Silicate Potassium

کود مایع کود سی فول سیلیکات پتاسیم کود سی فول سیلیکات پتاسیم موجب افزایش مقاومت گیاه در برابر انواع آفات و بیماری‌های قارچی می‌گردد. حضور پتاسیم و سیلیسیم موجود در این کود موجب افزایش فتوسنتز، کاهش میزان تبخیر و تعرق، افزایش استحکام برگ‌ها، افزایش غلظت کلروفیل در واحد سطح برگ و بهبود کیفیت محصول می‌گردد. همچنین موجب افزایش استحکام ساقه در محصولاتی نظیر برنج، سبزی و صیفی، گندم و گل‌های زینتی شده و از خوابیدگی و ورس محصول جلوگیری می‌نماید.

بازگشت به بالا