قارچ کش اینشور پرفرم 12% اف اس ب آ اس اف آلمان

Insure Perform 12 FS - BASF


اینشور پرفرم در ایران جهت ضد عفونی بذر گندم علیه سیاهک پنهان و سیاهک آشکار گندم به ثبت رسیده است.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.