کود نوتری تک اوره فسفات

Nutritech Urea Phosphate - BazarganKala


کود نوتری تک اوره فسفات
Nutritech Urea Phosphate - BazarganKala

نوتری تک اوره فسفات 1744، علاوه بر تأمین همزمان نیتروژن و فسفر سبب کاهش pH محیط و همچنین pH آب می‌شود. این کود به شکل پودر کریستالی می‌باشد که امکان حل شدن سریع آن‌را فراهم می‌کند.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.