حجم: 1 لیتر

کود مایع آمونیوم تی اس 200 لبوسل

Ammonium TS 200 - Lebosol

ویژگی های محصول

کود مایع آمونیوم تی اس 200 لبوسل
Ammonium TS 200 - Lebosol

تأمین نیتروژن و گوگرد گیاه، افزایش کمیت و کیفیت عملکرد، افزایش ماندگاری گیاه، بهبود اثر نیتروژن، افزایش روغن در دانه‌های روغنی.

بازگشت به بالا