اسپیرودیکلوفن 24SC کاوش

SPIRODICLOFEN 24SC - Kavosh

برند: کاوش کیمیای کرمانکاوش کیمیای کرمان

دسته بندی: کنه کش


اسپیرودیکلوفن 24SC کاوش
SPIRODICLOFEN 24SC - Kavosh

نحوه تأثیر: حشره‌کش و کنه‌کش انتخابی غیرسیستمیک و تماسی که ایجاد اختلال در تکامل کنه‌ها نموده و از سنتز چربی ممانعت می‌کند.

موارد مصرف:
محصول آفت میزان مصرف توضیحات
سیب کنه قرمز اروپایی و کنه تارتن دو نقطه‌ای 0.5 - 0.6 در هزار  
مرکبات کنه زنگار 0.27 در هزار اگر جهت شکارگر بالا دوز 0.18 در هزار استفاده شود.
مرکبات کنه قرمز 0.2 - 0.3 در هزار بسته به جمعیت کنه و در تناوب با سایر کنه‌کش‌ها
پسته پسیل 300-400 میلی‌لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت