حجم: 1 لیتر

کود مایع اسپیرو

Espiro - SepahanRooyesh

ویژگی های محصول

کود مایع اسپیرو
Espiro - SepahanRooyesh

مواد آلی بدست آمده از عصاره طبیعی

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.