کلرپیریفوس 5 گرانول اکسین شیمی

Chlorpyrifos 5G - Oxin

برند: اکسین شیمیاکسین شیمی

دسته بندی: حشره کش


کلرپیریفوس 5 گرانول اکسین شیمی
Chlorpyrifos 5G - Oxin

کلرپیریفوس حشره‌کش غیر سیستمیک، تماسی و گوارشی و کمی خاصیت تدخینی و کنه‌کش

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.