حجم: 5 لیتر

داتیس فورنوترینت ان پ کا 10-10-10

Datis 4nutrient 10-10-10 - Datis

ویژگی های محصول

داتیس فورنوترینت ان پ کا 10-10-10
Datis 4nutrient 10-10-10 - Datis

کود DATIS 4Nutrient 10-10-10 جهت برطرف نمودن بسیاری از کمبودهای گیاهی طراحی شده است و می‌تواند موجب بهبود رشد و توسعه محصول گردد. نسبت 1:1:1 بین عناصر NPK در کود DATIS 4Nutrient 10-10-10 بهترین بالانس را بین عناصر غذایی مورد نیاز گیاه به وجود می‌آورد و موجب می‌گردد تا مناسب جهت استفاده در تمام مراحل رشدی گیاه شود. DATIS 4Nutrient 10-10-10 عناصر ماکرو (نیتروژن، فسفر و پتاسیم) مورد نیاز گیاه را فراهم نموده و موجب بهبود کمی و کیفی محصول می‌گردد. فواید: افزایش گلدهی، میوه‌دهی و سایز میوه افزایش کمی و کیفی محصولات زراعی و درختان میوه

بازگشت به بالا