حجم: 1 لیتر

اسپشیال گرو اس‌سی لبوسل

Spezial Grow SC-Lebosol

ویژگی های محصول

اسپشیال گرو اس‌سی لبوسل
Spezial Grow SC-Lebosol

افزایش رشد گیاه جوان، افزایش عملکرد، عرضه مطلوب مواد غذایی، افزایش تحمل به تنش‌های محیطی، مختص گیاه ذرت می‌باشد.