کود مایع نوتری تک 10-40-10

Nutritech High P 10-40-10-TE - BazarganKala


کود مایع نوتری تک 10-40-10
Nutritech High P 10-40-10-TE - BazarganKala

نوتری تک 10-40-10 کود حاوی ازت، پتاسیم با درصد بالای فسفر می‌باشد که برای تأمین عناصر مورد نیاز گیاه بصورت محلول‌پاشی در ابتدای مراحل رشد رویشی و زایشی و همچنین جهت افزایش ریشه‌زایی و گلدهی در تمامی محصولات، قابل استفاده می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.