گروول

GROWEL-Masso


گروول
GROWEL-Masso

ویژگی‌ها و توصیه‌ها

 • 100% قابل حل در آب است.
 • میزان چسبندگی بسیار پایین وقتی حل می‌شود.
 • گروول ترکیبی بسیار متفاوت از اسید هیومیک است.
 • کود متشکل از مواد لئوناردیت با میزان بالای ترکیبات هیومیک اسید.
 • به علت گرانول بودن گرد و غبار نداشته و به راحتی قابل اندازه‌گیری می‌باشد.ویژگی‌ها و توصیه‌ها:
 • قابل اختلاط با كلیه كودها.
 • حاوی مواد آلی و سرشار از اسیدهای هیومیك كه از سنگ لئوناردیت بدست می‌آید.
 • تقویت فعالیت میكرواورگانیسم‌های خاك و افزایش جذب مواد غذایی توسط ریشه‌ها.
 • افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی عناصر غذایی خاک و بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی خاک.
 • جذب مواد غذایی از خاک و جابجایی آن در داخل گیاه را تسهیل می‌نماید و جایگزین مناسبی نیز برای کودهای آلی رایج است.
 • کاملاً محلول در آب است که حاوی مقادیر زیادی از اسیدهای هیومیک که از سنگ لئوناردیت بدست می‌آید لئوناردیت طی واکنش‌های شیمیایی به ترکیب کاملاً محلول در آب تبدیل می‌شود که پایداری آن در 14-1=pH بیش از 90% است.