حجم: 5 لیتر

کود مایع آکوامل هیومیک اسید 15%

AQUAMEL Humic Acid 15% - Paliz

ویژگی های محصول

کود مایع آکوامل هیومیک اسید 15%
AQUAMEL Humic Acid 15% - Paliz

کود مایع آکوامل هیومیک اسید حاوی 15 درصد هیومیک اسید به همراه کلیه عناصر ریزمغذی مورد نیاز برای گیاه می‌باشد که موجب بهبود ساختار خاک و افزایش فعالیت میکروارگانیسم‌های مفید خاک می‌شود. این محصول به صورت مایع همگن، کاملاً محلول در آب و عاری از ترکیبات کلر، سدیم و فلزات سنگین می‌باشد. ویژگی‌های عمده این کود عبارتند از: افزایش ظرفیت تبادل کاتیونی خاک بهبود رشد و ساختار ریشه افزایش مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی افزایش ماندگاری آب در محیط اطراف ریشه بهبود ساختمان فیزیکی خاک از طریق اصلاح ساختار خاکدانه‌ها که موجب افزایش نفوذ هوا و آب به ریشه گیاهان می‌گردد.

بازگشت به بالا