وزن: 10 کیلوگرم

کود ریکو کن

RicoCaN - FSZ

ویژگی های محصول

کود ریکو کن
RicoCaN - FSZ

کود نیترات کلسیم

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.