وزن: 5 کیلوگرم

فوکستر

FOXTER-Cifo

ویژگی های محصول

فوکستر
FOXTER-Cifo

ویژگی‌ها و توصیه‌ها در ساعات خنک روز مصرف گردد. افزایش فرآیند جوانه‌زنی، ریشه‌دهی و رشد. ایجاد مقاومت در برابر فشار مکانیکی و تنشهای دمایی. نیتروژن آمونیاکی برای مراحل نخستین رشد بذرها قابل جذب است. تأمین کننده فسفر و نیتروژن قابل جذب گیاه و ارتقاء جوانه‌زنی، ریشه‌دهی و رشد (استارتر). در گلخانه‌ها مقادیر کود مصرفی نباید بیشتر از 100 گرم در 100 لیتر آب شود. ایجاد محیطی مناسب جهت فعالیت میکروارگانسیم‌های خاک که باعث جذب بهتر مواد غذایی به گیاه می‌شود. فسفر ریشه و بذرها را تحریک به جوانه زنی می‌کند و باعث افزایش مقاومت در برابر فشارهای مکانیکی و تنش‌های دمایی می‌کند. قابلیت محلول پاشی به صورت پس رویشی دارد که باعث بهبود مکانیسم‌های گل‌دهی و ارتقاء روند تولید بذر و پیش رس کردن محصولات می‌شود.

بازگشت به بالا