وزن: 1 کیلوگرم

دیسپر آلگوم جی اس

DISPER ALGHUM GS

ویژگی های محصول

دیسپر آلگوم جی اس
DISPER ALGHUM GS

میزان و روش استفاده استفاده از این کود قبل از گلدهی برای گیاهان باغی، چوبی و گیاهان زینتی مهم است. این محصول جهت مصرف قبل از مرحله گلدهی و همچنین گیاهانی که تحت استرس قرار گرفته اند می باشد. میزان مصرف محلولپاشی 50 تا 200 گرم در 100 لیتر آب، تکرار به میزان 1 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار. همراه با آب آبیاری 1 تا 2 کیلوگرم در هکتار، تکرار 2 تا 3 بار هر 7 تا 10 روز یکبار.

بازگشت به بالا