وزن: 1 کیلوگرم

کود تریدکورپ آ زد سینرژی

tradecorp AZ synergy- Tradecorp

برند: ترید کورپترید کورپ

دسته بندی: کلات آلی

ویژگی های محصول

کود تریدکورپ آ زد سینرژی
tradecorp AZ synergy- Tradecorp

مخلوط شیمیایی محلول در آب ریز مغذی‌های کلات شده آهن EDDHA، روی EDTA و منگنز EDTA

بازگشت به بالا