حجم: 1 لیتر

کود مایع کالیوم 450 لبوسل

Kalium450-Lebosol

ویژگی های محصول

کود مایع کالیوم 450 لبوسل
Kalium450-Lebosol

تأمین کننده پتاسیم گیاه، افزایش مقاومت گیاه به سرمای زمستانه و مقاومت گل به یخ زدگی، افزایش عملکرد گیاه، افزایش اثر نیتروژن، بهبود در رنگ و اندازه و افزایش قند میوه

بازگشت به بالا