وزن: 1 کیلوگرم

کود اسید آمینه پودری ریک آمین

RicAmin WSP - FSZ

ویژگی های محصول

کود اسید آمینه پودری ریک آمین
RicAmin WSP - FSZ

بهبود دهنده و محرک رشد گیاه و افزایش دهنده مقاومت گیاه در برابر تنش‌های محیطی ترکیبات سازنده: پروتئین هیدرولیز شده گیاهی

بازگشت به بالا