علف کش متری‌بوزین اگروبست

Metribuzin Wp - KimiaKeshtNami

برند: اگروبستاگروبست

دسته بندی: علف‌کش


علف کش متری‌بوزین اگروبست
Metribuzin Wp - KimiaKeshtNami

متری‌بوزین اگروبست علف‌کش انتخابی و سیستمیک حاوی 700 گرم در کیلوگرم ماده مؤثر متری‌بوزین از خانواده تریوزینون‌ها می‌باشد که بازدارنده انتقال الکترون در فتوسیستم 2 فتوسنتز می‌باشد.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمایید.