تعداد در هر بسته: 500

فلفل دلمه قرمز هیبرید پلوتونیو

Plutonio Red BellPepper - EnzaZaden

برند: انزا زادنانزا زادن

دسته بندی: فلفل

ویژگی های محصول

فلفل دلمه قرمز هیبرید پلوتونیو
Plutonio Red BellPepper - EnzaZaden

واریته جدید فلفل بلوکی قرمز برای کشت‌های پائیزه/زمستانه

بوته باز با تشکیل میوه خوب حتی در شرایط دمائی بالا

فلفل‌های درشت با دیواره ضخیم و هم‌شکلی خوب از ویژگی‌های این رقم است.

از مقاومت‌های خوبی برخوردار است.

متحمل به PVY:۰ و TM 0,۳ و مقاوم به TSWV:۰ و Ma,Mi,Mj