حجم: 1 لیتر

روبوستوس اس‌سی- لبوسل

Robustus SC-Lebosol

ویژگی های محصول

روبوستوس اس‌سی- لبوسل
Robustus SC-Lebosol

تأمین کننده بور در گیاه، افزایش عملکرد و کیفیت محصول، افزایش گلدهی و بلوغ میوه، باعث پر شدن دانه‌ها، افزایش عملکرد دانه و افزایش کیفیت دانه گرده در غلات می‌گردد، برای جلوگیری از پوسیدگی و خشکی، جلوگیری از بد فرمی میوه، برای بازسازی و ذخیره مواد غذایی، افزایش رشد جوانه گل و کیفیت گلدهی.