تعداد در هر بسته: 1000

فلفل گلخانه‌ای زرد یِلوسان

Yellow Sun F1 - Holland Zaden

برند: هلند زادنهلند زادن

دسته بندی: فلفل

ویژگی های محصول

فلفل گلخانه‌ای زرد یِلوسان
Yellow Sun F1 - Holland Zaden

- دارای میوه خوش فرم به اندازه 9*9 سانتیمتر با دیواره ضخیم، بوته پر رشد با پوشش مناسب

- مقاوم به انواع بیماری‌های ویروسی

- مناسب کشت زمستانه در مناطق نیمه‌گرمسیر