552,000 ریال

هیومیکس70

HUMIX-70-Datis

تنوع مدل

552,000 ریال حجم: 1 لیتر

حجم: 1 لیتر

1,056,000 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

1,968,000 ریال حجم: 10 لیتر

حجم: 10 لیتر

3,840,000 ریال حجم: 20 لیتر

حجم: 20 لیتر

هیومیکس70
HUMIX-70-Datis

کود هیومیکس 70 دارای هیومیک و فولویک اسید و پتاسیم محلول می باشد. برخی از عناصر موجود در خاک به سختی توسط گیاه جذب می شود. فولویک اسید موجود در این کود حامل بیش از 70 نوع از عناصر معدنی موجود در خاک بوده و توانایی کمپلکس کردن میکرو مغذی ها را دارا می باشد. وجود فولویک اسید سبب افزایش حلالیت مواد نامحلول آبی به میزان 20 برابر می گردد. هیومیک اسید نیز بر روی خصوصیات فیزیکی و بیولوژیکی خاک تاثیر گذاشته و موجب بهبود ساختمان خاک می گردد. این کود مناسب جهت استفاده به صورت محلولپاشی و یا همراه با آب آبیاری می باشد.

بازگشت به بالا