5,961,205 ریال

کود مایع کوبره

Cobre - SepahanRooyesh

تنوع مدل

5,961,205 ریال حجم: 1 لیتر

حجم: 1 لیتر

26,786,275 ریال حجم: 5 لیتر

حجم: 5 لیتر

کود مایع کوبره
Cobre - SepahanRooyesh

مس کمپلکس شده صد در صد قابل جذب

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.