مایکونیک

MICONIC-Manvert

برند: مانورتمانورت

دسته بندی: اسیدهای آمینه


مایکونیک
MICONIC-Manvert

ویژگی‌ها و توصیه‌ها

 • قابلیت محلول پاشی.
 • دارای سازگاری بسیار بالا.
 • دارای اسیدیته معمولی و خنثی.
 • عاری از ترکیبات سدیم و کلورین.
 • باعث بهبود رشد ساقه و گل می‌شود.
 • ضد قارچ و بهبوددهنده زخم ها می‌باشد.
 • قابلیت اختلاط بسیار بالا بدون از دست دادن خواص خود.
 • فاقد عناصر سنگین از جمله کروم، نیکل، سرب، ارسنیک و ...
 • حاوی مواد فعالی است که قهوه ای شدن برگ را به تأخیر می‌اندازد.
 • با توجه به داشتن اسیدهای آمینه و اسیدهای آلی، محصول مایکونیک به صورت دوگانه عمل می‌کند.
 • برای کنترل بهتر بیماری‌ها از جمله بیماری‌های آلترناریا، پتیوم، فیتوفتورا، رایزوکتونیا، فوزاریوم می‌توان استفاده کرد.
 • این محصول با زنجیره کوتاه اسیدهای آلی فرموله شده و زمانی این زنجیره‌ها شکسته می‌شوند که در برابر عوامل بیماریزا عمل کنند.
 • در صورتی که با سیلیکون مخلوط شود دارای اثرات (رشد و نمو میوه‌ها، استحکام بالا، افزایش طول عمر میوه، جلوگیری از ترک خوردگی میوه و ریشه‌زایی سریع) می‌باشد.