قارچ کش اینوور

Inovor 35.5 EC - BASF

برند: ب.آ.اس.افب.آ.اس.اف

دسته بندی: قارچ‌کش


قارچ کش اینوور
Inovor 35.5 EC - BASF

قارچ‌کش ﺟﻬﺖ ﮐﻨﺘﺮل زﻧﮓ زرد ﻏﻼت

برای مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد محصول، بخش نقد و بررسی را مطالعه فرمائید.